Cấu hình tham khảo

Xây dựng cấu hình

Bước 1 - chọn Bộ vi xử lý - Bỏ qua

Sắp xếp
STT Ảnh Sản phẩm Lựa chọn
không có sản phẩm nào
Danh sách bạn đã chọn

1: Bộ vi xử lý

2: Bo mạch chủ

3: Bộ nhớ trong (Ram)

4: HDD

5: SSD

6: VGA

7: Nguồn

8: Vỏ case

9: Màn hình

10: Phím chuột

Cấu hình - Xem & In

Tổng giá: 0